Klokkenberg Totaal Augustus 2009

Beste oud-leerlingen van alle Klokkenberg scholen te Nijmegen

In november 2007 kwam het boek "Zo maar een klas uit de jaren vijftig. Klokkenbergherinneringen" van schrijver Jan Garritsen uit. Een herinneringsboek over de geschiedenis, en in het bijzonder, over de herinneringen aan de jaren vijftig van de kweekschool "Op den Klokkenberg" te Nijmegen.
Naar aanleiding daarvan werden veel reacties ontvangen met de vraag of in het boek ook over de Klokkenberg lagere school en/of mulo/mavo/meao en/of havo wordt gesproken. De mededeling dat dat niet het geval is, leidde tot verbazing en teleurstelling. "Komt er dan nog een tweede boek?", zo vroeg men zich af.
En dat boek is er nu inderdaad gekomen! Na een oproep via verschillende media hebben veel mensen die op één of andere manier aan de Klokkenberg scholen verbonden waren hun bijdragen in de vorm van verhalen, foto's, documenten etc. opgestuurd naar schrijver Jan Garritsen. Van 1952 tot 1957 bezocht Jan Garritsen "De Christelijke Normaalschool Op den Klokkenberg" te Nijmegen. Het boek gaat niet alleen over zijn schooljaren, maar bevat ook de volledige geschiedenis van de kweekschool, te beginnen bij de schoolstrijd, tot en met de verschillende fusies.

De titel van het nieuwe boek is geworden:

Klokkenberg Totaal

Terug naar ons schoolverleden


Met dit boek wordt gestalte gegeven aan de vele malen geuite wens om ook herinneringen van de andere schooltypen van de Klokkenberg op te roepen. En waarin ook, zonder in herhaling te vervallen, aandacht wordt besteed aan de nog niet weergegeven en nagekomen anekdotes van de kweekschool en de latere pedagogische academie.
Het is een fraai boek geworden met 380 pagina's en meer dan 70 foto's . De weergegeven verhalen, anekdotes en herinneringen beslaan een periode van meer dan 100 jaar.

Er zijn nog enkele exemplaren van dit boek beschikbaar. Het boek is te bestellen door het overmaken van 19,90 Euro (inclusief verzendkosten) op rekening NL75 INGB 0003524814 van J. Botma te Vollenhove. Stuur gelijkertijd ook even een mailtje met uw naam en adres naar janbotma@gmail.com


Als U nog andere belangstellenden weet voor dit boek, graag dit aan hun bekend maken daar de schrijver en ondergetekende niet de beschikking hebben over (email-)adressen van oud-Klokkenbergers.

Met vriendelijke groet

Jan Botma (oud Klokkenberg MULO/HAVO leerling)